Financieel

Jaarrekening 2017

Voor een overzicht van alle kosten en opbrengsten van Hetvakantiebureau.nl kunt u hieronder de jaarrekening van 2017 van de PSDV inzien.

Jaarrekening 2017 PSDV

Stichting Dennenheul

Naast het Steunfonds is voor de bekostiging van specifieke vakanties voor blinden en slechtzienden, Stichting Dennenheul opgericht. Onderstaand vind u de jaarrekening van Stichting Dennenheul van 2017.

Jaarrekening 2017 Stichting Dennenheul

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Dennenheul bestaat uit:

dhr. drs. Sam Terpstra (voorzitter), dhr. drs. Edwin ten Holte, mw. mr. drs. Karin Breuker, dhr. mr. Jan Willem Dijckmeester en dhr. prof. dr. Peter Eimers RA. Zij ontvangen voor hun toezichtsfunctie een vrijwilligersvergoeding.

Fiscaal nummer Stichting Dennenheul: 8194.62.366

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c973e05648efa14bb6a6e2516f90193a' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-632fe468d9e9a80068c25af0a2f3e7c3' }}