Gezinsvakanties

Goed voor elkaar!

Gratis vakantie voor 100 bijstandsgezinnen.

We hebben inmiddels voor 2019, 100 gezinnen kunnen plaatsen op een van de parken van RCN Vakantieparken. We wensen alle gezinnen een heel fijne vakantie!

In 2020 hopen we deze mooie mogelijkheid te kunnen bieden aan weer andere gezinnen.

In maart hopen we onze achterban (diaconieën, warme contactpersonen en vrijwilligers) te informeren

via de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland en via onze website.

Een kort filmpje waarom RCN dit bijzondere initiatief doet en hoe enkele gezinnen in eerder jaren het hebben ervaren, zie je hier.