Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur

Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de dagelijkse aansturing van de organisatie.

Bestuurder-directeur: dhr. drs. Sjack Visser


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Synode van de Protestantse Kerk en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie.

Leden: dhr. drs. Sam Terpstra (voorzitter), mw. mr. drs. Karin Breuker, dhr. mr. Jan Willem Dijckmeester en dhr. prof. dr. Peter Eimers RA. Zij ontvangen voor hun toezichtsfunctie een vrijwilligersvergoeding.


Het personeel van Hetvakantiebureau.nl ontvangt salaris volgens de CAO van de horeca.

Seniorenreizen

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben we onze reguliere vakantieweken tot 7 november helaas moeten annuleren.


We zijn verheugd dat we vanaf 29 augustus wel vakantieweken voor thuiswonende senioren en voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner mogen organiseren. Gasten die zelfredzaam zijn (of waarvan de zorg door de partner/mantelzorger kan worden gedaan) kunnen zich hier voor aanmelden.


Voor meer informatie klik hier