Naar aanleiding van de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben we onze reguliere vakantieweken tot 7 november helaas moeten annuleren.
Betrokken gasten en vrijwilligers worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Omdat we alle gasten persoonlijk benaderen kan het zijn dat u nog geen bericht heeft gehad. We vragen hiervoor uw begrijp en nemen z.s.m. contact met u op.

We zijn verheugd dat we vanaf 29 augustus wel weer vakantieweken voor thuiswonende senioren en voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner mogen organiseren.
Gasten die zelfredzaam zijn (of waarvan de zorg door de partner/mantelzorger kan worden gedaan) kunnen zich hier voor aanmelden. We kiezen voor deze doelgroepen, omdat we hierbij de maatregelen omtrent corona (onder andere de 1,5e meter afstand onderling) kunnen waarborgen. We hopen dat deze vakantieweken een mooie opmaat zijn naar straks weer vakantie voor al onze doelgroepen

De aanpassingen in de vakantieweken m.b.t. corona leest u in het coronaprotocol.

Hier vindt u de mogelijkheden voor vakantie voor zelfredzame senioren
Hier vindt u de mogelijkheden voor vakantie voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie.

Bij onze besluitvorming nemen we de landelijke richtlijnen in acht. Mochten er aanvullende maatregelen komen, dan houden wij u hiervan op de hoogte.

Voor vragen zijn wij voor u bereikbaar,
via mail: info@hetvakantiebureau.nl of telefonisch: (0343) 74 58 90.