Financieel

Jaarrekening 2018

Voor een overzicht van alle kosten en opbrengsten van Hetvakantiebureau.nl kunt u hieronder de jaarrekening van 2018 van de PSDV inzien.

Jaarrekening 2018 PSDV

Stichting Dennenheul

Naast het Steunfonds is voor de bekostiging van specifieke vakanties voor blinden en slechtzienden, Stichting Dennenheul opgericht. Onderstaand vind u de jaarrekening van Stichting Dennenheul van 2017.

Jaarrekening 2017 Stichting Dennenheul

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Dennenheul bestaat uit:dhr. drs. Sam Terpstra (voorzitter), dhr. drs. Edwin ten Holte, mw. mr. drs. Karin Breuker, dhr. mr. Jan Willem Dijckmeester en dhr. prof. dr. Peter Eimers RA. Zij ontvangen voor hun toezichtsfunctie een vrijwilligersvergoeding.

Fiscaal nummer Stichting Dennenheul: 8194.62.366

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben we onze reguliere vakantieweken tot 7 november helaas moeten annuleren.


We zijn verheugd dat we vanaf 29 augustus wel vakantieweken voor thuiswonende senioren en voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner mogen organiseren. Gasten die zelfredzaam zijn (of waarvan de zorg door de partner/mantelzorger kan worden gedaan) kunnen zich hier voor aanmelden.


Voor meer informatie klik hier