• Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur
Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de dagelijkse aansturing van de organisatie.
Bestuurder-directeur: dhr. drs. Sjack Visser
 
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Synode van de Protestantse Kerk en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie.
Leden: dhr. drs. Sam Terpstra (voorzitter), dhr. drs. Edwin ten Holte, mw. mr. drs. Karin Breuker, dhr. mr. Jan Willem Dijckmeester en dhr. prof. dr. Peter Eimers RA. Zij ontvangen voor hun toezichtsfunctie een vrijwilligersvergoeding.
 
Het personeel van Hetvakantiebureau.nl ontvangt salaris volgens de CAO van de horeca.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF A A A A Mijn Vakantiebureau.nl