• Samenwerking

Partners

Protestantse Kerk
Samenwerking
Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie
 
RCN/Sioc
Samenwerking
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum is aandeelhouder van Recreatiecentra Nederland (RCN) en draagt financieel bij in het zo laag mogelijk houden van de arrangementsprijs voor alle vakanties van Hetvakantiebureau.nl. RCN exploiteert camping- en bungalowparken in Nederland en Frankrijk (www.rcn.nl). Samen met RCN maakt Hetvakantiebureau.nl sinds 2016 diaconale gezinsvakanties mogelijk op RCN-vakantieparken. RCN stelt 100 weken vakanties gratis beschikbaar voor gezinnen met een bijstandsinkomen. Hetvakantiebureau.nl benadert, via diaconieën, deze gezinnen.
 
 
Alzheimer Nederland 
SamenwerkingSinds een aantal jaren organiseert Hetvakantiebureau.nl in samenwerking met Alzheimer Nederland de vakantieweken voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner. 
 
Coalitie Erbij 
Hetvakantiebureau.nl is sinds september 2012 lid van
Coalitie Erbij en bestrijdt samen met de andere coalitieleden de eenzaamheid binnen Nederland. Dit doen wij d.m.v. het organiseren van de vakanties maar 
Samenwerking
het streven is ook om activiteiten te ontplooien om ouderen en mensen met een beperking tot elkaar te brengen en hen minder eenzaam te laten voelen.

YMCA 
De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in
Samenwerking
te zetten. Ze werkt vooral met, voor en door jongeren.
Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten.
Zij doet dit al sinds 1853!
meer informatie vindt u op www.ymca.nl 
 
 
Steunfonds 
SamenwerkingHetvakantiebureau.nl wordt financieel ondersteund door de Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl. Dit steunfonds financiert o.a. extra aanpassingen in de vakantieaccommodaties en hulpmiddelen als tilliften en rolstoelfietsen.

NBAV
Hetvakantiebureau.nl is al bijna 20 jaar aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV vindt dat iedereen met een functiebeperking moet kunnen genieten van een onbezorgde vakantie. Het NBAVkeurmerk ziet erop toe dat alle aangesloten leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen zoals goede voorlichting en communicatie, perfecte zorg en een heldere prijsstelling.Samen staan we voor kwaliteit in aangepaste vakanties. 
 
Dementie-winkel.nl
Dementie-winkel.nl geeft een overzicht en inzicht over dementie en biedt tegelijkertijd producten en 
diensten aan zodat deze makkelijk toegankelijk zijn voor naasten van mensen met dementie. Samenwerking
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF A A A A Mijn Vakantiebureau.nl