Partners

Protestantse Kerk

Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

RCN/Sioc

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum is aandeelhouder van Recreatiecentra Nederland (RCN) en draagt financieel bij in het zo laag mogelijk houden van de arrangementsprijs voor alle vakanties van Hetvakantiebureau.nl. RCN exploiteert camping- en bungalowparken in Nederland en Frankrijk (www.rcn.nl). Samen met RCN maakt Hetvakantiebureau.nl sinds 2016 diaconale gezinsvakanties mogelijk op RCN-vakantieparken. RCN stelt 100 weken vakanties gratis beschikbaar voor gezinnen met een bijstandsinkomen. Sinds 2017 organiseren wij ook gezamenlijk elk najaar een vakantieweek voor eenzame ouderen op een van de vakantieparken van RCN Vakantieparken.

Diaconieën van de verschillende kerkelijke gemeentes zoeken actief mee naar mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Alzheimer Nederland

Sinds een aantal jaren organiseert Hetvakantiebureau.nl in samenwerking met Alzheimer Nederland de vakantieweken voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner.

Steunfonds

Hetvakantiebureau.nl wordt financieel ondersteund door de Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl. Dit steunfonds financiert o.a. extra aanpassingen in de vakantieaccommodaties en hulpmiddelen als tilliften en rolstoelfietsen.

NBAV

Hetvakantiebureau.nl is al bijna 20 jaar lid van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV vindt dat iedereen met een functiebeperking een heerlijke vakantie verdient. Daarom is er het NBAV-Keurmerk. Alle NBAV-leden onderschrijven de strenge kwaliteitseisen. Ze leveren betrouwbare zorg en de vakantielocaties zijn voorzien van de benodigde aanpassingen. Ze communiceren helder en werken met duidelijke prijzen, zodat u precies weet wat wel en niet inbegrepen is. Boekt u een aangepaste vakantie of accommodatie bij leden van de NBAV? Dan kiest u voor kwaliteit, betrouwbaarheid en duidelijkheid.

Dementie-winkel.nl

Dementie-winkel.nl geeft een overzicht en inzicht over dementie en biedt tegelijkertijd producten en 

diensten aan zodat deze makkelijk toegankelijk zijn voor (naasten van) mensen met dementie.

Eindejaarssluiting

I.v.m. de corona maatregelen is Het vakantiebureau gesloten tot maandag 18 januari.

We hopen u weer te ontmoeten in 2021!


De vakantiegids met daarin opgenomen het aanbod voor 2021 zal in februari verstuurd worden naar onze gasten en vrijwilligers.

Wilt u ook de vakantiegids aanvragen?

Stuur een mail naar info@hetvakantiebureau.nl