Partners

Protestantse Kerk

Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Deze stichting werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

RCN/Sioc

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum is aandeelhouder van Recreatiecentra Nederland (RCN) en draagt financieel bij in het zo laag mogelijk houden van de arrangementsprijs voor alle vakanties van Hetvakantiebureau.nl. RCN exploiteert camping- en bungalowparken in Nederland en Frankrijk (www.rcn.nl). Samen met RCN maakt Hetvakantiebureau.nl sinds 2016 diaconale gezinsvakanties mogelijk op RCN-vakantieparken. RCN stelt 100 weken vakanties gratis beschikbaar voor gezinnen met een bijstandsinkomen. Sinds 2017 organiseren wij ook gezamenlijk elk najaar een vakantieweek voor eenzame ouderen op een van de vakantieparken van RCN Vakantieparken.

Diaconieën van de verschillende kerkelijke gemeentes zoeken actief mee naar mensen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Alzheimer Nederland

Sinds een aantal jaren organiseert Hetvakantiebureau.nl in samenwerking met Alzheimer Nederland de vakantieweken voor mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner.

Steunfonds

Hetvakantiebureau.nl wordt financieel ondersteund door de Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl. Dit steunfonds financiert o.a. extra aanpassingen in de vakantieaccommodaties en hulpmiddelen als tilliften en rolstoelfietsen.

NBAV

Hetvakantiebureau.nl is al bijna 20 jaar aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties (NBAV). De NBAV vindt dat iedereen met een functiebeperking moet kunnen genieten van een onbezorgde vakantie. Het NBAVkeurmerk ziet erop toe dat alle aangesloten leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen zoals goede voorlichting en communicatie, perfecte zorg en een heldere prijsstelling.Samen staan we voor kwaliteit in aangepaste vakanties.

Dementie-winkel.nl

Dementie-winkel.nl geeft een overzicht en inzicht over dementie en biedt tegelijkertijd producten en 

diensten aan zodat deze makkelijk toegankelijk zijn voor (naasten van) mensen met dementie.

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben we onze reguliere vakantieweken tot 7 november helaas moeten annuleren.


We zijn verheugd dat we vanaf 29 augustus wel vakantieweken voor thuiswonende senioren en voor mantelzorgers en hun thuiswonende partner mogen organiseren. Gasten die zelfredzaam zijn (of waarvan de zorg door de partner/mantelzorger kan worden gedaan) kunnen zich hier voor aanmelden.


Voor meer informatie klik hier