Privacybeleid

Inleiding

Deze privacy verklaring is van toepassing op Het vakantiebureau en maakt deel uit van

de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.

Als organisatie vinden wij het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met

persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met aandacht verwerkt en

beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving zoals de Wet bescherming

persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).


Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Het vakantiebureau, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX, Doorn is de verantwoordelijke

voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Hetvakantiebureau.nl de

doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is

voor de naleving van de wettelijke vereisten.


Doelen van de verwerking van Persoonsgegevens

Het vakantiebureau verwerkt persoonsgegevens van gasten, vrijwilligers en bezoekers

van de websites. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en

gebruiken de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens:

  • Om u informaties te sturen
  • Om contact met u te kunnen opnemen
  • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten zoals vakanties (gasten en
  • vrijwilligers)


We gebruiken daarnaast ook persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om

ons bestand van gasten, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en u te

informeren over onze activiteiten.


Voor gasten die deelnemen aan onze vakanties hebben in veel gevallen bijzondere

gegevens van u nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid.

Deze gegevens hebben wij nodig om er voor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Deze

gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en als zodanig vertrouwelijk behandeld en

worden niet gebruikt voor andere doeleinden.


Nieuwsbrief

U ontvangt van ons e-mails waarin wij onze gasten en vrijwilligers informeren over onze

activiteiten in het algemeen, of heel specifiek gericht op een doelgroep.

De nieuwsbrief ontvangt u alleen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven. Als wij

uw voorletters, achternaam en geslacht hebben, zullen we dit in de nieuwsbrief

gebruiken om u op de juiste manier aan te spreken. Als wij beschikken over u emailadres slaan wij deze op om u deze nieuwsbrief te mailen.


Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals het door de bezoeker meest

gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om het gebruik van de website te optimaliseren,

zoals het onthouden van een keuze van een vakantie of accommodatie, welke pagina’s u

heeft bezocht en hoelang u deze pagina’s bezoekt.


Wij maken hiervoor gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestandje dat bij bezoek

aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat

gegevens zodat u als bezoeker wordt herkend telkens als u de website bezoekt.


Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites

met zorg zijn gekozen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot

het gebruik van uw gegevens door die organisatie. Lees hiervoor de Privacy Verklaring,

van de website die u bezoekt.


Facebook, Twitter en YouTube

Op onze website hebben wij knoppen opgenomen van sociale media om pagina’s te delen

of te promoten. Aan ieder van deze knoppen is een code verbonden die is aangeleverd

door het sociale medium. Indien u een van deze knoppen aanklikt zal het betreffende

sociale medium een cookie plaatsen op uw computer. Lees hiervoor de Privacy Verklaring

van het sociale medium.


Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben fysieke , organisatorisch en elektronische maatregelen genomen om de

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige

verwerking.Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Het vakantiebureau

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de medewerkers binnen de

diverse afdelingen.


2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten Het vakantiebureau

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke

verplichting gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de

uitvoering van de overeenkomst tussen u en Het vakantiebureau of wanneer

Het vakantiebureau hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Voor een aantal

verwerkingen van uw persoonsgegevens, zoals het versturen van vakantiegidsen

en nieuwsbrieven schakelen wij derde partijen in om ons daarbij te helpen. Een

voorbeeld hiervan zijn verzendhuizen. Met deze partijen zijn

verwerkersovereenkomsten gesloten waarin partijen worden verplicht om de

persoonsgegevens te beschermen en alleen ten behoeven van

Het vakantiebureau te verwerken.


3. Geen commercieel gebruik

Het vakantiebureau zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren,

verdelen of anderzijds commercieel ter beschikking stellen aan derden.


Bewaren van persoonsgegevens

Het vakantiebureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het

realiseren van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elke geval zo

lang als specifieke wetgeving dit vereist.

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking

van verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u

vragen om overdracht van uw gegevens en bezwaar maken tegen het gebruik van uw

gegevens.


Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen

van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel , hebt u het recht om uw

toestemming op elk gewenst moment in te trekken.


U kunt een verzoek om inzake, correctie, verwijdering van uw gegevens en overige

vragen met betrekking tot privacy richten aan Het vakantiebureau, t.a.v. het

management, Postbus 264, 3940 AG Doorn of e-mail info@hetvakantiebureau.nl

Om uw verzoek in behandeling te nemen zullen wij uw identiteit controleren.


Wijzigingen in deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in

het beleid worden kenbaar gemaakt op onze website.


Datum 25 mei 2018