Samenwerking met diaconieën

Omdat wij door Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland financieel gesteund worden, voelen wij ook een band met alle kerkelijke gemeenten in Nederland. Veel diaconieën schenken gelukkig in hun kerkbode, diensten en bij collectes regelmatig aandacht aan onze vakanties voor ouderen.

 

Bekendmaking diaconale vakanties in de kerk 

Wilt u als diaconie ook meer de aandacht vestigen op onze vakanties zodat meer ouderen en ouderen die (chronisch) ziek zijn of een beperking hebben, ook er even tussenuit kunnen?

U kunt onderstaand onze film, persberichten en presentaties (lang of kort) downloaden voor gebruik binnen uw kerk. Wilt u niet zelf de vakanties presenteren? Onze vrijwilligers in het land doen het graag voor u. Laat het ons weten als u hiervoor belangstelling heeft! Telefoonnummer: (0343) 74 58 90.

 

Warm contactpersoon

Maar u kunt, of iemand binnen uw gemeente, ook een ‘warm contactpersoon’ worden van

Hetvakantiebureau.nl waarmee we zeggen dat u ons vakantiewerk een warm hart toedraagt. Hierdoor wordt u regelmatig persoonlijk op de hoogte gehouden van de actualiteiten rondom de vakanties en eventuele beschikbare hotelkamers. Onderstaand kunt u de flyer ‘warm contactpersoon’ downloaden.

 

Diverse korte persberichten 2020

 

Flyer ‘warm contactpersoon’

 

Presentatie VB 2020

 

Presentatie VB 2020 kort voor tijdens de viering

Tip: Op de laatste dia kunt u verwijzen naar een contactpersoon in uw gemeente voor extra

informatie! 

 

Tekst (richtlijnen) bij presentatie Algemeen (word document)

 

Presentatie VB 2020 voor mantelzorgers en hun partner met dementie

 

Tekst (richtlijnen) bij presentatie mantelzorger en thuiswonende partner met dementie 

(word document)

Film: Vakantiegasten aan het woord (collectefilm PKN 2015, maar inhoud blijft actueel)

Eindejaarssluiting

I.v.m. de corona maatregelen is Het vakantiebureau gesloten tot maandag 18 januari.

We hopen u weer te ontmoeten in 2021!


De vakantiegids met daarin opgenomen het aanbod voor 2021 zal in februari verstuurd worden naar onze gasten en vrijwilligers.

Wilt u ook de vakantiegids aanvragen?

Stuur een mail naar info@hetvakantiebureau.nl