• Diaconale gezinsvakantie
 • Diaconale gezinsvakantie
 • Diaconale gezinsvakantie
 • Diaconale gezinsvakantie
 • Diaconale gezinsvakantie
 • Diaconale gezinsvakantie
 • Diaconale gezinsvakantie

Gratis vakantie voor 100 bijstandsgezinnen

Samen met RCN vakantieparken biedt Hetvakantiebureau.nl ook dit jaar gratis vakantieweken voor gezinnen met een bijstandsinkomen.
Met o.a. deze actie hopen we mensen, voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is, óók een fijne vakantie te bieden.

Voorwaarden
 • De vakanties zijn voor gezinnen (van maximaal 6 personen) met een inkomen op bijstandsniveau. Omdat we iedereen een eerlijke kans willen geven, vragen we de diaconie om te beoordelen of dit het geval is. De aanmelding dient te worden ingediend door de diaconie voor 12 april.
 • De actie geldt voor gezinnen met jonge en/of schoolgaande kinderen (basisschool/middelbare school).
 • Daarnaast is deze mogelijkheid er alleen voor nieuwe gezinnen (die niet al in vorige jaargangen van deze vakantiemogelijkheid gebruik hebben gemaakt). En voor gezinnen voor wie dit echt de enige vakantie is per jaar.
 • Om een goede spreiding over Nederland te krijgen, mag iedere diaconie (kerkelijke gemeente) maximaal 1 gezin aandragen.
 • We ontvangen graag van de diaconie een korte motivatie waarom dit gezin het zo verdient.
 • Hetvakantiebureau.nl vraagt alleen een kleine bijdrage voor de bemiddeling (€ 75,- voor een verblijf van een week of € 35,- voor een weekend).
 • De actie is geldig voor vakantieparken van RCN in Nederland. Kijk op rcn.nl voor meer informatie over de RCN-Vakantieparken.
Aanmelden
Download hier het aanmeldingsformulier!
Het ingevulde formulier kunt u sturen per mail: info @hetvakantiebureau.nl of per post (Hetvakantiebureau.nl, Postbus 264, 3940 AG Doorn).
U kunt een gezin aanmelden tot 13 april. In de week van 23 april informeren we de betrokken diaconieën en/of de gezinnen over eventuele plaatsing. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst èn/of naar aanleiding van de motivatie.
 
Onze relatie met RCN vakantieparken
RCN kijkt verder dan de eigen onderneming. Aandeelhouder Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC) besteedt daarom de winstuitkering aan maatschappelijke projecten, zoals Hetvakantiebureau.nl.
Ook deze gezinsvakantie-actie en de onlangs georganiseerde seniorenmidweek in het kader van hun 65-jarig bestaan, zijn mooie voorbeelden van het uitdragen van hun motto: ‘Goed voor elkaar!’ Het unieke van deze vakantieorganisatie komt mooi in beeld in deze film
 
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via de mail: info@hetvakantiebureau.nl of telefonisch met Jet Habermehl
(0343) 74 58 96 (bereikbaar op dinsdag en donderdag).
Lees hier ook het persbericht  met informatie over deze actie. Deze kunt u zelf plaatsen of doorsturen om meer gezinnen op de hoogte te brengen van deze mooie actie.
 

Eenoudervakanties als alternatief

Wilt u meer dan 1 gezin aan een vakantie helpen? Er is nog een alternatief, maar dan wel voor eenoudergezinnen! Kent u een eenoudergezin? 
 
Wij organiseren al jaren met onze partner Y Camps de Eenoudervakanties. Dit jaar organiseert Y Camps vijf vakantieweken in Nederland. De gezinnen overnachten met andere eenoudergezinnen in vakantieaccommodaties of tenten en er is een activiteitenprogramma voor de kinderen waardoor de ouders af en toe ontlast worden. Tijdens deze vakanties zijn de maaltijden inclusief. Bekijk hier het leaflet met informatie over deze Eenoudervakanties.
  
Mochten de kosten voor deze Eenoudervakanties een bezwaar zijn, kan men onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen vanuit het Vakantiefonds.
 
Meer informatie of reserveren Eenoudervakanties 
Voor meer informatie over deze vakanties of reserveren: Y Camps in Den Dolder, telefoon (035) 66 68 777 of via e-mail: info@ycamps.nl Of kijk direct op de website van Y Camps voor beschikbaarheid en prijzen.
 
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF A A A A Mijn Vakantiebureau.nl