Het steunfonds

Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties mee kunnen.

 

Doneer via onderstaande knop of maak rechtstreeks een gift over op rek.nr. NL28RABO0337565856 t.n.v. Steunfonds Hetvakantiebureau.nl, Doorn.

 

 

Geef voor recreatiemiddelen of excursies 

 

 

Geef voor aangepaste vervoersmiddelen

Nieuws

Rolstoelen met electrische ondersteuning voor De Heerenhof in Mechelen. 

Dankzij een gift van het Steunfonds en bijdragen van vakantiegasten werden afgelopen week twee nieuwe rolstoelen met ondersteuning afgeleverd in De Heerenhof. 

Daar zit muziek in! 

Nieuwe piano voor onze vakantielocatie Dennenheul in Ermelo. 

Helpt u ook (weer) mee? 

‘De vakantieweek voelde als een warm bad. Zo bijzonder hoeveel liefde en aandacht we mochten ontvangen deze week!’